Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Utvecklingspsykologi

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, P0034A
Kursen handlar om människans utveckling, från fosterutvecklingen till ålderdomen. Fyra sinsemellan relaterade aspekter av utveckling behandlas: fysisk-, kognitiv-, social- och personlighetsmässig utveckling.

Inom området fysisk utveckling lär vi oss bl.a. om hur motoriken och sinnesmodaliteterna utvecklas från spädbarnsålder till ålderdom. Inom kognitiv utveckling får du lära dig om hur minnet, tänkandet och språket utvecklas från spädbarnsålder till vuxen ålder och hur avveckling sker under ålderdomen. När det gäller social och personlighetsmässig utveckling så lär du dig bl.a. om hur man utvecklas till den man är och hur relationer till andra människor utvecklas och ser ut i olika skeden av livet.
Inom varje område behandlas även mer övergripande frågor om vilken betydelse arv respektive miljö har för utvecklingen, när utveckling övergår i avveckling och vad som är normalt.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Malin Wass

Malin Wass, Biträdande professor

Organisation: Psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493267