KURSPLAN

Utvecklingspsykologi 7,5 högskolepoäng

Developmental Psychology
Grundnivå, P0034A
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-01-31

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi
Ingår i huvudområde
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1a/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande kunna:
  • förklara människans fysiska, kognitiva, sociala och personlighetsmässiga utveckling, från före födelsen till döden.
  • beskriva olika teoretiska synsätt på människans utveckling.

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på tre till varandra relaterade utvecklingsområden under människans livscykel:
  • fysisk utveckling: Vilken betydelse har arv respektive miljö? Hur utvecklas motoriken och sinnesmodaliteterna?
  • kognitiv utveckling: Vad innebär att minnas? Hur utvecklas språket? Intelligens, vad är det?
  • social och personlighetsmässig utveckling: Vem/vad är jag? Är socialitet medfött? Behöver jag andra? Inom de tre områdena behandlas även de mer övergripande frågorna: Hur och när övergår utveckling i avveckling? och Vad är normalt?

Genomförande
Föreläsningar.

Examination
Tentamen, 7.5hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Malin Wass

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Feldman, R. S. (2017). Development Across the Life Span, Global Edition (8th edition).
ISBN13: 9781292157955.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.