Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Äventyrspedagogik, grundkurs 2 med inriktning mot idrott och hälsa

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, P0045P
Kursen ger dig konkreta redskap som du kan tillämpa inom ämnet Idrott & hälsa på grundskolan och gymnasiet.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013