Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Pedagogik 3 med inriktning mot skolutveckling

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, P0049P
Kursen behandlar frågor som: Vad innebär ett vetenskapligt förhållningssätt i pedagogisk verksamhet? Vilken betydelse har forskning och beprövad erfarenhet för undervisning och skolutveckling?

I skollag och läroplaner betonas att pedagogisk verksamhet ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt. Som ett led i implementering av nya styrdokument är denna kurs särskilt aktuell.Kursen behandlar frågor som: Vad innebär ett vetenskapligt förhållningssätt i pedagogisk verksamhet? Vilken betydelse har forskning och beprövad erfarenhet för undervisning och skolutveckling?

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark, Biträdande professor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491036