Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbets- och motivationspsykologi 7,5 Högskolepoäng

Work and Motivational Psychology
Grundnivå, P0053A
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi
Ingår i huvudområde
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt P0025A Kognitiv psykologi, P0026A Psykologins områden och biologiska bas, P0034A Utvecklingspsykologi, P0063A Socialpsykologi:psykologiska perspektiv eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter kursen kunna beskriva och förklara olika motivationsteorier och deras tillämpningar samt kritiskt kunna reflektera och förstå vad som motiverar dem själva och förbättra sina färdigheter att kunna motivera sig själva och andra i arbetet. Studenten ska också kunna beskriva och förklara arbetets och arbetsorganisationens konsekvenser för trivsel och produktivitet.

Kursinnehåll
Introduktion till arbetspsykologin. Allmänna organisationsprinciper och kultur. Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Arbetsgruppens psykologi. Lärande. Motivation genom målstyrning och mentala processer. Gruppmotivation genom deltagande och gemensamt beslutsfattande. Förändringsvilja i organisationen. Urval och bedömningar av personal.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och tillämpningsövningar. Dessutom genomförs ett projektarbete i ett företag eller organisation. I samband med projektarbetet övas litteratursökning.

Examination
Tentamen, 5.0 hp. Skriftlig och muntlig redovisning med opposition av projektarbete, 2.5 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Lisa Öman

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Arnold, J. och Randall, R. (2010). Work Psychology. Understanding Human Behaviour in the Workplace. Femte upplagan eller senare. Prentice Hall.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Tentamen5.0TG U G VG
0005Projektarbete2.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-11-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-04-26