KURSPLAN

Teknisk psykologi 1 7,5 högskolepoäng

Engineering Psychology 1
Grundnivå, P0054A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-12-04.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi
Ingår i huvudområde
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kognitiv psykologi (P0025A), Psykologins områden och biologiska bas (P0026A), Utvecklingspsykologi (P0034A), Socialpsykologi: psykologiska perspektiv (P0063A) eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs
 
  • Kunna förklara kognitiva teoriers relevans för samspelet mellan människa och teknik.
  • Kunna identifiera kognitiva arbetsmiljöproblem som uppkommer i samband med ökad automatisering.
  • Kunna beskriva metoder för värdering av gränssnittslösningar.
  • Ha basal förmåga att jämföra olika uppgifter i termer av kognitiv arbetsbelastning.

Kursinnehåll
Uppmärksamhet, perception och gränssnitt. Informationsteori. Informationsprocessmodeller. Automationens problem.  Beslut och bedömningar.  Användbarhetsbegreppet. Mentala modeller. Beslutsfattande i människa - maskin system. Stress och prestation. Minne och färdighetsträning. Användbarhet och operatörsfel. Språk, läsprocesser och talperception i samspelet människa - teknik. Uppgiftsanalys. Metoder för användbarhetsanalys.

Genomförande
Föreläsningar och lektioner med miniexperiment och duggor. Seminarieövningar där studenterna tränas i tillämpning av kognitiva teoriers tillämpning på konkreta teknisk psykologiska problem. Kursen ges på engelska.

Examination
Individuell skriftlig tentamen 7.5hp. Tentamen består dels av flervalsfrågor som prövar förmågan att använda kognitionspsykologiska begrepp i rätt sammanhang och essäuppgifter där studenten har att tillämpa psykologiska kunskaper på människa-maskin problem.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examinator
Peter Bengtsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wickens, C, et al. (2012). Engineering Psychology and Human Performance (4. ed). London: Psychology Press/Routledge.

Ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *7.50ObligatoriskV10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.