Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Framtidens Intelligenta teknik - Vetenskaplig metod

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, P0058A
Studenten ska lära sig hur man gör en vetenskaplig studie inom området komputationell neurovetenskap.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2015