KURSPLAN

Socialpsykologi: psykologiska perspektiv 7,5 Högskolepoäng

Socialpsychology: a psychological perspective
Grundnivå, P0063A
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-10-04

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi
Ingår i huvudområde
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten ha uppnått:
  • en övergripande förståelse för det socialpsykologiska problemområdet ur ett psykologiskt perspektiv
  • grundläggande orientering om psykologiska socialpsykologiska begrepp och teorier
  • kunna identifiera socialpsykologiska problem som beteenden gentemot andra, känslor och tankar om andra samt relationer som utvecklas med andra ur ett nutida psykologiskt perspektiv.

Kursinnehåll
I kursen behandlas teorier och metoder för förståelsen av människan som social varelse med vikt på kognitioner, intentioner och beteenden i det nutida samhället.

Genomförande
Föreläsningar.

Examination
Skriftlig tentamen baseras på kurslitteratur, föreläsningar samt eventuellt annat utdelat instuderingsmaterial. För godkänd skriftlig rapport krävs ett väl genomfört och väl beskrivet arbete som följer vetenskaplig rapportstruktur, enligt anvisningar. För godkänt krävs även en väl genomarbetad opponering på ett annat tilldelat arbete.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Ersätter P0043A för antagna fr.o.m H12

Examinator
Lisa Öman

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Branscombe, N. Y. & Baron, R. A. (2017). Social Psychology, Global Edition (14th edition).
ISBN 13: 9781292159096

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Tentamen5.0TG U G VG
0003Rapport2.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.