Hoppa till innehållet
Uppskattande förhållningssätt
Fr v: Catrine Kostenius, Lena Nyström och Ulrika Bergmark. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lär dig hitta alternativa lösningar

Publicerad: 6 april 2016

För dig som är trött på att fokusera på problem vid verksamhetsutveckling är den nätbaserade kursen Uppskattande förhållningssätt vid Luleå tekniska universitet det som kan göra skillnad.

I kursen vill Ulrika Bergmark, Lena Nyström och Catrine Kostenius utmana den ofta förekommande fokuseringen på brister i verksamheter genom att presentera ett alternativt sätt att lösa problemen på. Det handlar om att uppmärksamma det som fungerar bra och ge mer utrymme för det som vi önskar mer av. Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskap och Institutionen för konst, kommunikation och lärande.

Studentröster från kursutvärderingen 2015:

Vad har varit bra i kursen?

 • Teorin i kurslitteraturen har kunnat tillämpas praktiskt tack vare själva kursgenomförandet.
 • Examinationsuppgifterna har haft en tydlig koppling till kurslitteraturen. Vi har kunnat 'träna' med hjälp av förberedande kursuppgifter så vi kunde genomföra våra examinationsuppgifter självständigt.
 • Grupparbetena har varit mycket givande, skulle aldrig ha lärt mig så här mycket på egen hand.

Vad av kursens innehåll kan du tänka dig att använda i praktiken?

 • Styrkebaserad teamutveckling
 • Metoder för uppskattande samtalskonst
 • Implementera min egen lärandeteori
 • Uppskattande förhållningssätt som en röd tråd i livet
 • Bra dialogstruktur i det uppskattande förhållningsättet och bekräfta varandra för att öka engagemang och delaktighet.
 • Hälsolistan; komma ihåg vad som är viktigt för min egen hälsa för att klara arbetet.
 • Uppskattande förhållningssätt; tänka (”tänka mig in i” eller ”tänka hur”) hur jag kan agera, respektera och lyfta andras styrkor i mitt arbete. Detta brottas jag ständigt med!
 • Jag kommer använda det uppskattande förhållningssättet när vi gör presentationer till valt arbetssätt. Hälsolistan kommer jag försöka att använda både på individ och på gruppnivå. Jag kommer ha litteraturen stående på jobbet som inspiration.
 • Våga pröva nya metoder och ha ett positivt och uppskattande sätt genom att ställa frågor som har en mer positiv framtoning I t ex projektmöten eller liknande.

Vilka råd skulle du vilja ge kommande studentgrupp inför deras arbete i studiegrupper?

 • Lägg upp en tydlig struktur direkt i de små grupperna, se till att alla gör sitt och är delaktiga.
 • Min grupp har varit hur viktig som helst under den här kursen vilket jag inte trodde när jag började kursen. Det har fungerat bra pga. engagerade gruppmedlemmar. Jag skulle ge rådet att komma igång så tidigt som möjligt. Om Fronter krånglar så använd Skype istället.
 • Att kontinuerligt boka upp träffar. Skapa en Facebookgrupp eller annan plattform för stöd mellan träffarna och där man kan bolla frågor. Våga leka lite med innehållet, använda allas styrkor och gör det till ert.
 • Planera för att hjälpa varandra påbörja och fullfölja skrivandet av examinationsuppgifterna då god tid fortfarande finns till kursavslut.
 • Tänk ut alternativa tekniska lösningar för när tekniken strular. Vi använde Skype och Facebook som alternativ till Fronter. Arbetet i studiegruppen fungerade bra tack vare glada och positiva studiekamrater.

Vilka förändringar som lärarna har gjort efter kursvärdering:

 • Eftersom kursen är helt webbaserad använder vi många IT-verktyg, som alla deltagare kanske inte har använt. Inför höstens kurs kommer vi att erbjuda fler träffar kring tekniken i kursen, så att ovana deltagare får möjlighet av introduceras i de olika verktyg vi använder i kursen.
 • Eftersom kursen bygger mycket på arbete i studiegrupper över nätet och förra årets deltagare upplevde att det var viktigt att ha ett högt engagemang i gruppen för att det skulle fungera. Till höstens kurs kommer vi att utse en handledare (av oss lärare) till varje grupp. Handledaren har regelbunden kontakt med gruppen och gruppmedlemmar för att följa processen och kunna bistå med råd. Gruppen lämnar lägesrapportering till handledaren.

 

 

Kontakt

Ulrika Bergmark

Bergmark, Ulrika - Professor, Excellent lärare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491036
Catrine Kostenius

Kostenius, Catrine - Professor

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493288