Hoppa till innehållet

Kursplan
P0064P, Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 7,5 Högskolepoäng

I kursplanen visas bland annat kursens mål, innehåll, genomförande och moduler. Revidering av kursplanen kan ske mellan studietillfällena. Senaste versionen av kursplanen visas först.

Välj antagningstermin: