KURSPLAN

Framtidens intelligenta teknik - Teoretisk neurovetenskap I 15 Högskolepoäng

Intelligent Technology - Computational Neuroscience I
Grundnivå, P0065A
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-01

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Teoretisk neurovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt P0008A Framtidens intelligenta teknik - Kognitionsvetenskap och P0012A Framtidens intelligenta teknik - Hjärnan & neurala nätverk. Alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom andra universitetsstudier och/eller yrkeserfarenhet.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet teoretisk neurovetenskap. Studenten ska integrera och fördjupa sina kunskaper i kognitiv och biologisk neurovetenskap. Vidare ska studenten lära sig att simulera hjärnans informationsprocesser. Kursen vänder sig till alla som vill fördjupa sig inom ett aktuellt och spännande forskningsområde.

Kursinnehåll
Integration av kursinnehållet i kurserna P0008A Framtidens intelligenta teknik - Kognitionsvetenskap och P0012A Framtidens intelligenta teknik - Hjärnan & neurala nätverk. Detta innebär en fördjupad genomgång av den neurologiska basen för perception, kognition, emotion, handling och motorik. Vidare används matematiska modeller och hjärnliknande neurala nätverk för att simulera hjärnans informationsprocesser. Ett exempel på en informationsprocess är hur primära visuella cortex bearbetar information. Detta kan simuleras med hjälp av Hebbs lag i artificiella neurala nätverk. Hebbs lag postulerar att om neuron A aktiver neuron B så stärks den synaptiska kopplingen mellan de två neuronerna.

Genomförande
Internetkurs, bestående av självständiga studier under handledning.

Examination
Inlämningsuppgifter och laborationer

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Ges på svenska och engelska.

Associerade kurser i serien Framtidens intelligenta teknik är:
P0008A Framtidens intelligenta teknik – Kognitionsvetenskap;
P0012A Framtidens intelligenta teknik – Hjärnan & neurala nätverk;
P0065A Framtidens intelligenta teknik – Teoretisk neurovetenskap I;
P7010A Framtidens intelligenta teknik – Cyborgs & humanoida robotar;
P7045A Framtidens intelligenta teknik – Neurovetenskap & matematik;
P7034A Framtidens intelligenta teknik – Komputationell neurovetenskap;
P7023A Framtidens intelligenta teknik – Vetenskapligt arbete.


Examinator
Peter Bengtsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Trappenberg, T. P. (2010). Fundamentals of Computational Neuroscience. 2nd Edition.
Ytterligare litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter och laborationer15.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.