Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Filosofiska samtal med barn II

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, P0065P
Vill du fördjupa din kunskap om, och dina förmågor att, samtala med barn om filosofiska frågor? Vill du studera metoder för att utvärdera och utveckla ditt samtalsledarskap?

  Denna kurs bygger vidare på kursen Filosofiska samtal med barn, F0016P . Fokus i denna kurs ligger på att praktisera filosofiska samtal och att vidareutveckla sitt samtalsledarskap. Kursen behandlar ingående några olika metoder och undersökningsverktyg för att studera, utvärdera och utveckla samtalsledarskap, för att förbättra sitt eget samtalsledarskap, handleda andra pedagoger eller samtalsledare samt bedriva forskning om samtal. Teori och empirisk forskning inom fältet studeras. En viktig del av kursen är att deltagarna tränar på att både leda och delta i filosofiska samtal samt tillämpa verktyg och metoder för att systematiskt värdera och utveckla dessa samtal.  

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ylva Backman

Ylva Backman, Biträdande professor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491289