Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kreativt skapande i bild och teknik 15 högskolepoäng

Creativity in Arts and Engineering
Grundnivå, P0066P
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
  • Ha en förståelse för hur man binder samman ämnet teknik och ämnet bild i grundskolan
  • Utveckla grundkunskaper i praktiska och digitala verktyg kopplade till bild och teknik.
  • Beskriva och analysera bildskapandets och bildanvändningens betydelse i lärandeprocesser utifrån ett vetenskapligt perspektiv.
  • Använda olika hantverksmässiga och digitala tekniker och metoder för bildframställning

Kursinnehåll

Kursen ger grundkunskaper i hur praktiska och digitala verktyg används för att utveckla den individuella kreativiteten och uppfinningsförmågan. Med kreativitet som motor presenteras olika teknik och bildmaterial såsom måleri, konstruktion, skulptur, designcykeln, MaKey MaKey, Scratch, Micro:bit, tinkercad och 3D-skrivaren. Kreativa metoder prövas i experimentellt arbete.


Genomförande
Kursen förutsätter aktiv närvaro från den studerande. Kursen ges med 50 % studietakt (halvfart) och genomförs på campus LTU med obligatoriska moment. Studierna bedrivs i form av seminarier, individuellt arbete, workshops, grupparbeten, studiebesök och handledning. Utifrån bildämnet och teknikämnet skall kursen främja kreativt skapande både i samarbete med andra kursdeltagare och individuellt. Under kursen används den webbaserade lärplattformen Canvas.

Examination

Bedömning av deltagarnas insatser i kursen sker kontinuerligt under kursens gång. Examinationen grundas på inlämning och redovisning enskilt och i grupp, där både process och produkt lyfts fram. Examination sker även genom praktiska tillämpningsuppgifter under lektionstid. Kursbetyget (G eller VG) avgörs genom sambedömning av resultaten på kursuppgifterna.  


Examinator
Märtha Andersson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
Bamford, A. (2009). The wowfactor. Münster. Waxmann Verlag.
Martinez Libow, S. (2019). Invent to learn. Constructing modern knowledge press.
Lpfö 98
Lgr11

Aktuella artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig presentationU G#3.00ObligatoriskV20
0002SeminarierU G#2.00ObligatoriskV20
0003InlämningsuppgifterU G VG5.00ObligatoriskV20
0004ProjektarbeteU G VG5.00ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-11-04