Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Praktiknära forskning och utveckling i skola och förskola

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, P0067P
Kursen ger dig som lärare, respektive rektor, redskap och färdigheter att själv bedriva respektive leda praktiknära skolforskning. Den meriterar dig till 7.5 högskolepoäng.

  Du får lära dig att

  • tillämpa teorier och metoder för praktiknära forskning i förskolans och skolans praktik
  • visa praktiska färdigheter i att studera respektive leda studier i den egna praktiken
  • diskutera, problematisera och värdera hur ämnesdidaktik och pedagogik genomsyrar lärares arbete i undervisning och praktiknära forskning

Kursen innehåller teorier och metoder för praktiknära skolforskning, problematisering av bärande begrepp, tillämpning av forskningsresultat i skolans praktik, studier i egen praktik, forskningsbaserad undervisning som lärandeobjekt samt specifika utmaningar i den svenska arktiska kontexten.

Kursen ges som distansutbildning och är flexibelt utlagd med 5 sändningspass i realtid, med eget arbete mellan samt en avslutande campusträff. Genomförandet sker i form av seminarier, inläsning, föreläsning, workshop, eget forskningsbaserat utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Kursen förutsätter möjlighet att beforska verksamhet i skola och förskola. Kursdeltagaren förväntas ha eller skaffa tillgång till skolverksamhet.

Föreläsningar ges med verktyget Zoom. Dator med interntuppkoppling krävs för att genomföra kursen. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark, Professor, Excellent lärare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491036