KURSPLAN

Psykologins historia 7,5 högskolepoäng

History of psychology
Grundnivå, P0068A
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-05

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Teknisk psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska förvärva kunskaper om följande:
 
 • Psykologins historiska bakgrund
 • Viktiga pionjärer inom psykologin
 • På vilket sätt pionjärerna har bidragit till psykologin som vetenskap
 • Aktuella trender inom psykologin
 • Psykologins möjliga framtida utveckling
 • Uppsatsskrivande och presentation

Kursinnehåll
Psykologins historia, nutid och framtid. Följande områden behandlas:

 • Antikens filosofer och deras betydelse för psykologin
 • Viktiga trender av relevans för psykologin efter antiken fram till 1800-talet.
 • Viktiga trender inom psykologin från och med 1800-talet
 • Aktuella trender inom psykologin
 • Diskussion om vart psykologin är på väg idag.
 • Studenten ska skriftligt och muntligt presentera en uppsats

Genomförande
Föreläsningar, lektioner och muntliga presentationer.

Examination
Skriftlig tentamen 6 hp samt muntlig och skriftlig presentation 1.5 hp. VG på den muntliga och skriftliga presentationen leder till att studenten får två bonuspoäng till den skriftliga examinationen. I den muntliga och skriftliga examinationen ingår att studenten ska ta del av de andra studenternas presentationer. Vilket bidrar till studenternas inlärning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med P0018A eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter P0018A Idéhistoria

Examinator
Jessica Körning-Ljungberg

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fancher, R. E. & Rutherford (2017). Pioneers of Psychology. Fifth edition. WW Norton.

Material tillkommer enligt lärares anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *6.00ObligatoriskH17
0002Muntlig och skriftlig presentationU G VG *1.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.