KURSPLAN

Psykologiska aspekter på ledarskap och riskhantering 7,5 högskolepoäng

Psychological aspects of leadership and risk management
Grundnivå, P0069A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0007B Risk och säkerhet - Grundkurs


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten:

•    Visa förmåga att analysera olika situationer utifrån vilka krav de ställer på människan när det gäller situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kommunikation, lagarbete, ledarskap samt stress och trötthet.
•    visa förmåga att förutsäga och utvärdera risker som beror på brister i människans förmågor och beteenden.
•    visa förmåga att planera, driva och genomföra projekt inom givna tidsramar där samverkan och ledarskap ingår.

Kursinnehåll
  • Människans förmåga att bearbeta information.
  • Beslutsfattande, kommunikation och samarbete i högriskarbeten.
  • Grundläggande ledarskapspsykologi.
  • Förhållanden mellan stress, trötthet och prestation.

Genomförande
Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination
Skriftlig tentamen, 4.5hp. Betyg: U, 3, 4 , 5. Projektarbete, 3hp, Betyg: U, G.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med P0021A eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Malin Wass

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Flin, R., O' Connor, P. & Crichton, M. (2009). Safety at the sharp end: A guide to non-technical skills. Ashgate
Utdelade artiklar om c:a 100 s.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH19
0002ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.