Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Åldrandets psykologi

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, P0074A
Då andelen äldre i populationen stadigt ökar, så växer även behovet av kunskap om åldrandet och åldrandets psykologi.
  Denna kurs ger grundläggande kunskap och förståelse värdefull för yrkesverksamma och blivande praktiker inom en mängd olika områden där kunskap och förståelse om åldrandets psykologi spelar en viktig roll, till exempel (men inte begränsat till) vård och äldreomsorg, behandlingsarbete, utbildning, och beslutsfattande organ.
Kursen har ett brett perspektiv (kognitivt, utveckling, och socialt) och inkluderar bland annat stereotypa föreställningar om åldrande, sociala relationer och åldrande, betydelsen av en aktiv livsstil, samt psykologisk och mental hälsa under senare delen av livet. 

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jessica Körning-Ljungberg

Jessica Körning-Ljungberg, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492851
Daniel Sörman

Daniel Sörman, Universitetslektor

Organisation: Psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491091