Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Evidensbaserad psykoterapi

45 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, P7001H
Evidensbaserad psykoterapi ges i syfte att skapa en bred kunskap om psykoterapeutiska teorier och behandlingsmetoder som har ett vetenskapligt stöd. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom ett människovårdande yrke. Kursen ges på distans.

Kursdeltagaren ges möjligheten att tillägna sig en grundläggande kompetens i att bedriva psykoterapi under handledning förutsatt att kursdeltagaren, på egen hand, kompletterat med egen utbildningspsykoterapi och utbildningshandledning. Utbildningen kan även ses som en bas, vad gäller den teoretiska biten, för att söka till påbyggnadsutbildningen Psykoterapeutprogrammet (90hp) som ligger till grund för utfärdande av psykoterapeutlegitimation.

Utbildningen ges dagtid på distans över tre terminer. Undervisningen inkluderar självständiga studier i kombination med föreläsningar, seminarier, workshops och gruppövningar. Huvudsakligen sker undervisningen via nätbaserad kommunikation, men även obligatoriska campusträffar ingår. Detta innebär träffar vid tre tillfällen per termin och då två per campusvecka.

Kursen garanterar inte behörighet till psykoterapeutprogrammet. Varje enskilt lärosäte bedömer den sökandes grundläggande utbildning vid ansökan. Detta är inte unikt för denna utbildning. Vissa psykoterapiutbildningar ställer även krav på egenterapi. Då lärosäten har olika förkunskapskrav och gör olika bedömningar är det säkrast att du kontaktar respektive lärosäte för att ta reda på de förutsättningar som gäller för intag till psykoterapiprogrammet.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Malin Anclair

Malin Anclair, Universitetslektor

Organisation: Psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493828