Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Examensarbete, processmetallurgi

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, P7003K
Examensarbeteskurs i Processmetallurgi

Studenten skall i examensarbetet, enskilt eller tillsammans med en annan student, behandla en given uppgift. Examensarbetet skall ha karaktären av ett enklare forskningsarbete eller ett avancerat utredningsarbete. Studenten arbetar självständigt under handledning. Slutligen redovisas resultatet skriftligt och muntligt.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Bo Björkman

Bo Björkman, Senior professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491292