Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Examensarbete i samhällskunskap, ämneslärarexamen, inriktning mot gymnasieskolan

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, P7004N
Examensarbetet i samhällskunskap är en vetenskaplig uppsats som skrivs individuellt inom något av ämnesområdena statsvetenskap, nationalekonomi eller sociologi med ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget.

Examensarbetet i samhällskunskap är en vetenskaplig uppsats som skrivs individuellt inom något av ämnesområdena statsvetenskap, nationalekonomi eller sociologi med ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget. Vid kursstarten identifieras ett problemområde samt en eller flera forskningsfrågor som sammanfattas i en promemoria där även valda teorier och metoder ingår. Därefter följer kontinuerliga föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledningstillfällen som stödjer studentens uppsatsskrivande. Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier där studenten presenterar och försvarar sitt eget arbete och opponerar på andra studenters arbeten.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Carina Lundmark

Carina Lundmark, Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492503