Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Högtemperaturmaterial

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, P7006K
Kursen ger kunskaper om termodynamik, fasanalys, strukturer samt kinetik i högtemperaturmaterial.

Kursen består av grundläggande termodynamik samt metaller och oxiders kristallstrukturer, amorfa strukturer, defekter, diffusionsförlopp samt grundläggande reaktionskinetik. Dessutom behandlas fasomvandlingar, korntillväxt och fastfasreaktioner. Begreppen sintring samt metoder för tillverkning av högtemperaturmaterial behandlas också. Kursen innehåller datorlaborationer för termodynamisk simulering samt ett kortare projekt i materialkaraktärisering.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Charlotte Andersson

Charlotte Andersson, Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493682