Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs: Rymdfarkostinstrument 15 Högskolepoäng

Spacecraft Instrument Project
Avancerad nivå, P7011R
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Goda kunskaper inom området rymdinstrument motsvarande kursen R7013R Rymdinstrument.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall tillägna sig erfarenhet av konstruktion av ett rymdinstrument.

Studenten skall tillägna sig erfarenhet av arbete i projektform. Speciellt skall studenten så långt rimligt utnyttja de kunskaper som studenten förvärvar inom andra kurser med inriktning mot rymdmiljö. Studenten skall sträva efter samarbete med referensgrupper inom forskning och näringsliv.

Studenten skall erhålla erfarenhet av projektorganisation och projektledning. Viktigt är tidsplaner, resursutnyttjande, projektmöten, ekonomi, rapporter och dokumentation av skilda slag.

Studenten skall inse risker med tidsplaner som kan störas. Svåra ekonomifrågor kan uppenbara sig. Viktigt är att förstå risker med en tillfällig organisation med personal och resurser från skilda håll inom t.ex. en linjeorganisation.


Kursinnehåll

Introduktion till projektarbete och utvärdering av förslagna rymdteknikprojekt. Interaktion med projektgrupp som arbetar med framtagande av design av rymdfarkost i datormiljö som skall vara anpassad att bära det rymdinstrument som konstrueras i denna kurs. Organisation, framtagning av dokument PDR (Preliminary Design Review).Muntlig och skriftlig presentation av PDR för beställare av projektet. Utarbetande av dokument CDR (Critical Design Review). Varje student i projektet skall vara aktiv vid presentationen av CDR, som är både skriftlig och muntlig inför beställaren. Före flygning skall nödvändiga tester genomföras. Efter flygning skall gruppen presentera en analys av projektresultatet FR (Final Report). 


Genomförande
Parallellt med detta projekts första halva studeras i en annan kurs hur en rymdfarkost designas och under projektets senare halva i en annan projektkurs hur en specifik rymdfarkost kan designas i en datormiljö, anpassad för att bära det rymdinstrument som konstrueras i denna kurs. Rymdinstrumentet skall så långt möjligt och lämpligt testas med ballongsläpp, test i vakuumkammare och i skakmaskin. 
Studenten arbetar i gruppform. Större grupper delas upp i delprojekt med egen delprojektledare. Minimiantalet i projekt är 2 studenter, men önskvärt är fler än så. Studentprojektledaren ansvarar för genomförandet av projektet, Det skall vara möjligt att arbeta med inriktning mot vetenskap och ingenjörskonst inom samma projektorganisation.

Examination
Studenten skall vara aktiv i projektarbetet och slutresultatet betygsätts enligt skala G, U, 3, 4, 5.

Examinator
Thomas Kuhn

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Review meetings, deadlines3.0U G#
0002Design, construction, test results, theoretical calculations6.0U G#
0003Final report & individual contribution6.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-02-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15