Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bygglogistik 7,5 högskolepoäng

Construction Supply Chain Management
Avancerad nivå, P7014B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Minst 90hp kurser inom väg och vattenbyggnad eller arkitektur. Kursen P0007B Byggprojektledning eller motsvarande ska ingå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Målet med kursen är att studenten skall kunna förstå och förklara koncept och metoder inom bygglogistik.
 
Förväntat studieresultat 

Efter genomförd kurs ska studenten kunna under givna förutsättningar:

- definiera och tillämpa grundläggande koncept, modeller, verktyg och metoder för att observera, beskriva och analysera byggplatsen och bygglogistiken

- definiera och tillämpa planering, koordinering, integration, styrning och kontroll av bygglogistik på ett projekt

- självständigt planera, utveckla och föreslår implementering av bygglogistiken med avseende på tjänster, underentreprenörer, materielleveranser och andra resurser

- reflektera på bygglogistikens strategiska betydelse för aktiviteter inom bygg och dess påverkan på hållbarhet, socialt ansvar, hälsa, miljö och säkerhet samt riskhantering

- definiera, beskriva och reflektera på bygglogistikens framtida utmaningar och trender 


Kursinnehåll

Kursen behandlar teorifältet bygglogistik relaterat till metoder, processer, produktionssystem, koncept, flöden av yrkesgrupper och information, samt material- och kassaflöden. Delområden som avhandlas är planläggning av bygglogistik, planering, koordinering, integration samt styrning av försörjningskedjan inom ramen för byggandets kontext. 


Genomförande

Initialt inhämtar studenterna den grundläggande teoretiska kunskapen med stöd av föreläsningar. Tillämpningen av teorin övas, testas och reflekteras genom grupp- och individuella uppgifter. Grupperna redovisar resultat och diskuterar de val som gjorts i seminarieform. 


Examination

Grundläggande kunskaper testas genom individuella uppgifter. Djupare kunskap utvärderas genom muntlig och skriftlig redovisning av gruppuppgiften i seminarieform. 


Examinator
Thomas Olofsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Construction purchasing & supply chain management [Elektronisk resurs] / W.C. Benton, Jr., Linda F. McHenry. (Länk till https://libris-kb-se.proxy.lib.ltu.se/bib/12444945)
Material tillgängligt via LTUs lärplattform Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuell inlämningsuppgiftG U 3 4 53.00ObligatoriskV20
0002GruppuppgiftU G#4.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institut 2019-06-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-11-06