Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Krishantering 7,5 Högskolepoäng

Crisis Management
Avancerad nivå, P7015A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i psykologi alternativt kandidatexamen i sociologi samt 60hp i psykologi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Den studerande skall efter avslutad kurs: Kunna avgöra när ett akut krisstödskall övergå till ett normalt stöd i olika kritiska situationer. Kunna avgöra vilka stödjande åtgärder och metoder som bör användas vid olika tidpunkter och sammanhang. Kunna kommunicera och samverka mellan individer och organisationer i olika kritiska situationer.

Kursinnehåll
Omvärldsanalys.
Hur reagerar vi människor i olika kritiska situationer?
Hur tar vi hand om oss själva och varandra?
Hur kommunicera effektivt med individer och organisationer?

Genomförande
Kursen innehåller föreläsningar, gruppövningar och inlämningsuppgifter.

Examination
Godkända inlämningsuppgifter 2.5 hp samt godkänd hemskrivning 5 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Malin Wass

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1
Dattilio, F. & Freeman, A. (2000): Cognitive-Behavioral Strategies in Crises Intervention. Guilford Press.
Carll, E.K. (ed.)(2007): Trauma Psychology. Greenwood Publishing Group.
Additional articles.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter2.5U G VG
0002Hemtentamen5.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-12-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15