Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rumsutformning II 7,5 Högskolepoäng

Place design II
Avancerad nivå, P7020A
Version
Kursplan gäller: Vår 2012 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Kursen förutsätter kunskap motsvarande kursena P00xxA, Arkitekturpsykologi och P70XXA Rumsutformning I alt A0006A Lokalutformning.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna -Tillämpa arkitekturpsykologisk kunskap -Tillämpa gestaltning och visualisering

Kursinnehåll
Kursen består av följande moment: -Utvärdering av byggnadens och naturens prestanda -Gestaltning för optimal funktion och estetik -Visualisering och rapportering av resultat

Genomförande
Föreläsningar och lektioner. Individuellt projektarbete med tillgång till lärarhandledning ingår.

Examination
För godkänt slutbetyg krävs minst betyget 3 med avseende på skriftlig och muntlig presentation av ett individuellt projektarbete inom området arkitekturpsykologi. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarium och slutredovisning av projektarbete.

Examinator
Helena Johnsson

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Presiser, W. F. E. & Vischer, J. C. (2005). Assessing building performance. Elsevier Butterworth-Heineman
Gifford, R. (2002). Environmental psychology: Principles and practices. Colville, WA: Optimal books.

* Åhörarkopior görs under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntlig presentation av projektarbete3.0G U 3 4 5
0002Skriftlig individuell projektarbete4.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av inst. Arbetsvetenskap 2008-12-04

Reviderad
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-07