Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Framtidens intelligenta teknik - Vetenskapligt arbete

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, P7023A
Simulering av kognitiv funktion med hjälp av dator eller en humanoid robot och skriva en rapport om detta. Rapporten ska bygga på aktuell forskning inom området computational cognitive neuroscience
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2017