Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Framtidens intelligenta teknik - Vetenskapligt arbete 30 Högskolepoäng

Intelligent Technology - Scientific Work
Avancerad nivå, P7023A
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Vår 2017 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teoretisk neurovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå och minst 30 hp på avancerad nivå inkluderande kursen P7034A Framtidens intelligenta teknik - Komputationell neurovetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska under kursen förvärva avancerade kunskaper och färdigheter i att simulera människans neurala och kognitiva funktioner med hjälp av dator eller humanoida robotar. Studenten ska också träna sig i vetenskaplig avrapportering. Kursen vänder sig till ingenjörer, naturvetare, beteendevetare och andra som vill fördjupa sig inom ett mycket aktuellt och spännande forskningsområde med tillämpning på avancerade intelligenta maskiner

Kursinnehåll
Studenten ska simulera neurala och kognitiva funktioner med hjälp av dator eller  humanoida robotar och skriva en vetenskaplig rapport om detta. Rapporten ska bygga på aktuell forskning inom området teoretisk neurovetenskap.

Genomförande
Internetkurs, bestående av självständiga studier under handledning.

Examination
Skriftlig redovisning av det genomförda projektet.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Ges på svenska och engelska.

Associerade kurser i serien Framtidens intelligenta teknik är:
P0008A Framtidens intelligenta teknik – Kognitionsvetenskap;
P0012A Framtidens intelligenta teknik – Hjärnan & neurala nätverk;
P0065A Framtidens intelligenta teknik – Teoretisk neurovetenskap I;
P7045A Framtidens intelligenta teknik – Neurovetenskap & matematik;
P7010A Framtidens intelligenta teknik – Cyborgs & humanoida robotar;
P7034A Framtidens intelligenta teknik – Komputationell neurovetenskap;
P7023A Framtidens intelligenta teknik – Vetenskapligt arbete.


Examinator
Peter Bengtsson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
För projektet lämplig refferenslitteratur

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Skriftlig redovisning av vetenskaplig rapport30.0G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-11-18 2008-12-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-10-21