Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Framtidens intelligenta teknik - Komputationell neurovetenskap 15 Högskolepoäng

Intelligent Technology - Computational Neuroscience
Avancerad nivå, P7034A
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Vår 2019 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Teoretisk neurovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Kurser om minst 90 hp inkluderande P0008A Framtidens intelligenta teknik - Kognitionsvetenskap och P0012A Framtidens intelligenta teknik - Hjärnan & neurala nätverk eller P7045A Framtidens intelligenta teknik - Neurovetenskap & matematik. Alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom andra universitetsstudier och yrkeserfarenhet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Avancerade kunskaper och färdigheter inom ämnet teoretisk neurovetenskap. Studenten ska fördjupa sina kunskaper i kognitiv och biologisk neurovetenskap, samt träna sig i att simulera hjärnans informationsprocesser. Kursen vänder sig till ingenjörer, naturvetare, beteendevetare och andra som vill fördjupa sig inom ett mycket aktuellt och spännande forskningsområde, med tillämpning på avancerade intelligenta maskiner och människa-maskin system.

Kursinnehåll
Fördjupning av kursinnehållet i P0008A Framtidens intelligenta teknik - Kognitionsvetenskap och P0012A Framtidens intelligenta teknik - Hjärnan & neurala nätverk. Självständiga studier under handledning: om neurovetenskapliga modeller för perception, kognition, emotion, handling och motorik; samt om artificiella neurala nätverk och matematiska modeller för att simulera hjärnans informationsprocesser.

Genomförande
Internetkurs, bestående av självständiga studier under handledning.

Examination
Inlämningsuppgifter och laborationer.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Ges på svenska och engelska.

Associerade kurser i serien Framtidens intelligenta teknik är:
P0008A Framtidens intelligenta teknik – Kognitionsvetenskap;
P0012A Framtidens intelligenta teknik – Hjärnan & neurala nätverk;
P0065A Framtidens intelligenta teknik – Teoretisk neurovetenskap I;
P7045A Framtidens intelligenta teknik – Neurovetenskap & matematik;
P7010A Framtidens intelligenta teknik – Cyborgs & humanoida robotar;
P7034A Framtidens intelligenta teknik – Komputationell neurovetenskap;
P7023A Framtidens intelligenta teknik – Vetenskapligt arbete.

Examinator
Peter Bengtsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Squire, L. R. et al. (2013). Fundamental Neuroscience. 4th Edition. Ytterligare litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Inlämningsuppgift och laborationer15.0U G#

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetevetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-01