Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kompetensförsörjning 7,5 Högskolepoäng

Recruitment
Avancerad nivå, P7039A
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom något av följande huvudområden företagsekonomi, psykologi eller sociologi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • Uppvisa kunskap om den strategiska betydelsen av kompetensförsörjning
  • Analysera och kritiskt granska olika personalstrategiska modeller och verktyg för kompetensförsörjning
  • Analysera och värdera olika aktiviteter för kompetensförsörjning i ett personalstrategiskt perspektiv
  • Organisera och genomföra rekrytering och urval
  • Analysera, granska och värdera kompetensförsörjningsprocesser samt kommunicera förslag om lämpliga personalstrategiska åtgärder.
  • Muntligt och skriftligt presentera egna utredningar.

Kursinnehåll
Strategisk kompetensförsörjning ur ett arbetspsykologiskt perspektiv. Kompetensanalys, arbetsanalys, kompetensplaner, kompetensförsörjningsaktiviteter och kompetensutveckling, rekrytering, urval, tester, personalavveckling.

Genomförande
Föreläsningar, seminarier, gruppövningar och projektarbete. Arbetslivsanknytning sker genom gästföreläsare samt i examinationsuppgifter.

Examination
Individuell examination. Ett projektarbete 5,0 hp som genomförs i samverkan med en arbetsplats samt en seminarieuppgift som innebär organisering och genomförande av en fiktiv rekryteringsprocess 2,5 hp. Båda uppgifterna redovisas muntligt och skriftligt.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetslivsanknytning; Projektarbete som genomförs i samverkan med en arbetsplats. Organisering och genomförande av en fiktiv rekryteringsprocess. Gästföreläsare.

Examinator
Lisa Öman

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Skorstad, E. (2011). Rätt person på rätt plats. Psykologiska metoder för rekrytering och ledarskapsutveckling. Studentlitteratur.
Artiklar (elektronisk resurs) tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Seminarieuppgift2.5TG U G VG
0002Projektarbete5.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2012-03-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-01-12