Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Coaching i ledningsrollen 7,5 Högskolepoäng

Professional coaching
Avancerad nivå, P7041A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom ett av följande huvudområden; företagsekonomi, psykologi eller sociologi beroende på vald masterinriktning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten

 • kunna förklara hur coaching skiljer sig från vägledning, konsultation, kognitiv terapi och handledning.
 • uppvisa kunskap om människosyn och tankesätt inom coaching och dess betydelse för den metodik som används.
 • uppvisa färdigheter i aktivit lyssnande och i att skapa förståelse och motivation genom att använda olika coachingredskap.
 • som grund för personlig utveckling skall studenten kritiskt kunna reflektera och förstå vad som motiverar denne.
 • uppvisa färdigheter i att kunna motivera och utveckla andra.

Kursinnehåll
 • teoretisk grund om coaching
 • människosyn och tankesätt
 • coachingrelationen
 • övningar och metoder för aktivt lyssnande och för att skapa förståelse.
 • handlings- och inlärningsfokus.
 • coachingredskap.
 • coachingmetodik.
 • coaching i ledningsrollen

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, tillämpningsövningar och seminarier. Ett individuellt projektarbete redovisas skriftligt och muntligt i ett gemensamt avslutande obligatoriskt seminarium.

Examination
Seminarier 3,5 hp
Individuellt projektarbete 4 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Peter Bengtsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bosson, P., et al. (2015). The Neuroscience of Leadership Coaching.
Litteratur tillkommer utifrån lärares anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Seminarier3.5U G#
0002Individuellt projektarbete4.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-08-18