Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Coaching i ledningsrollen 7,5 Högskolepoäng

Professional coaching
Avancerad nivå, P7041A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom ett av följande huvudområden; företagsekonomi, psykologi eller sociologi beroende på vald masterinriktning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten

 • kunna förklara hur coaching skiljer sig från vägledning, konsultation, kognitiv terapi och handledning.
 • uppvisa kunskap om människosyn och tankesätt inom coaching och dess betydelse för den metodik som används.
 • uppvisa färdigheter i aktivit lyssnande och i att skapa förståelse och motivation genom att använda olika coachingredskap.
 • som grund för personlig utveckling skall studenten kritiskt kunna reflektera och förstå vad som motiverar denne.
 • uppvisa färdigheter i att kunna motivera och utveckla andra.

Kursinnehåll
 • teoretisk grund om coaching
 • människosyn och tankesätt
 • coachingrelationen
 • övningar och metoder för aktivt lyssnande och för att skapa förståelse.
 • handlings- och inlärningsfokus.
 • coachingredskap.
 • coachingmetodik.
 • coaching i ledningsrollen

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, tillämpningsövningar och seminarier. Ett individuellt projektarbete redovisas skriftligt och muntligt i ett gemensamt avslutande obligatoriskt seminarium.

Examination
Seminarier 3,5 hp
Individuellt projektarbete 4 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Peter Bengtsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2
Bosson, P., et al. (2015). The Neuroscience of Leadership Coaching.
Litteratur tillkommer utifrån lärares anvisningar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Seminarier3.5U G#
0002Individuellt projektarbete4.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-08-18