Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mätteknik 7,5 högskolepoäng

Surveying
Grundnivå, Q0012B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

• kunna tillämpa rikets koordinat- och höjdsystem
• känna till funktion och användningsområden för de mätinstrument som används vid inmätning och utsättning av vägar, järnvägar samt byggnader
• kunna tillämpa inmätnings- och utsättningsmetoder
• förstå felberäkningsmetoder och feluträkning
• använda datorprogram för mätdatahantering
• känna till mätningsföreskrifter särskilt vid tillämpning av minerallagen.


Kursinnehåll
Kursen behandlar rikets koordinat- och höjdsystem, instrumentlära, inmätnings- och utsättningsmetoder, satellitgeodesi samt felberäkningsmetoder. Undervisningen kombinerar teori med mätövningar och datortillämpningar. I anslutning till detta behandlar kursen Minerallagen med mätningsföreskrifter.

Genomförande
Föreläsningar, beräkningsövningar och fältövning

Examination
Skriftlig tentamen (5 hp) samt fältövningar och godkända inlämningsuppgifter (2,5 hp).

Examinator
Phillip Tretten

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Karlsson Tore. (1997) Mätningsteknik. BriKå. (317 s).

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH12
0002Fältövningar, inlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskH12

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2012-04-03

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-01-16