Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Miljöperspektiv på berg och metall 7,5 Högskolepoäng

Environmental Perspective on Rock and Metals
Grundnivå, Q0051B
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik A (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • Beskriva grundläggande egenskaper och förekomster av viktiga mineral, bergarter och metaller • Beskriva den industriella användningen av dessa mineral, bergarter och metaller • Göra enkla överväganden vad gäller användningen av mineral, bergarter och metaller, samt materialval för vissa tillämpningar/slutprodukter • Redogöra översiktligt för principerna för uthållig utvinning, miljöeffekter och användning av mineral, bergarter och metaller samt återvinningsprocesser för de vanligaste metallerna • Redogöra översiktligt för de vanligaste materialprovningsmetoderna • Genomföra en individuell laboration med olika mineralprover • Genomföra en grupplaboration med stålprover • Genomföra ett grupparbete där användning av naturresurser och återvinningsprocesser skall redovisas, antingen skriftligt eller muntligt • Söka och hämta information från bibliotek och Internet

Kursinnehåll
Kursen inleds med en serie föreläsningar som presenterar och översiktligt diskuterar de olika mineralen, bergarter, metaller och keramer. Stor vikt läggs vid miljö- och naturresursfrågorna. Kursen fortsätter med översiktsföreläsningar rörande anrikning och vidareförädling av berg och mineral, och slutligen stål- och metallframställning. Föreläsningar i grundläggande geologi, mineralogi, bergteknik och materiallära följs av laborationer. En tentamen examinerar föreläsningsstoffet. En projektuppgift ska lösas i grupper om 5-6 studenter. Uppgiftens moment består av litteratursökning, problemlösning, rapportskrivning och muntlig/skriftlig presentation. Ämnet för uppgiften kan variera som t.ex. materialval i vardagsprodukter, industrimineral eller vägbyggnadsmaterial. Obligatoriska exkursioner/studiebesök ingår.

Genomförande
Föreläsningar, projektarbete, laborationer och exkursioner/studiebesök

Examination
Skriftlig tentamen 3 hp (U-3-4-5), projektarbete 3 hp (U-3-4-5), laborationer 1 hp (U-G), studiebesök 0,5 hp (U-G)

Examinator
Rob Hellingwerf

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Enghag, P. (2009) Nyfiken på jorden?. Del 1, Den fasta grunden. 310 sidor. Liber. ISBN: 978-91-47-09391-5.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Projektarbete3.0G U 3 4 5
0003Laborationer1.0U G#
0004Studiebesök0.5U G#

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-02-09