Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, R0005N
Kursen behandlar projektstyrning och projektledning och hur projektarbeten kan ledas och styras. Betydelsen av mål, resurser och tid behandlas samt hur man kan planera och relatera dessa till varandra sett ur ett affärsmässigt perspektiv.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2019