Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, R0005N
Kursen behandlar projektstyrning och projektledning och hur projektarbeten kan ledas och styras. Betydelsen av mål, resurser och tid behandlas samt hur man kan planera och relatera dessa till varandra sett ur ett affärsmässigt perspektiv.

Kursen behandlar ett urval av olika metoder och modeller för företagets lönsamhetsplanering med bl.a. genomgång av produktkalkyleringens principer, bidragskalkylering och kalkyler för särskilda beslut, investeringskalkylering, budgetering och prestationsmätning mm.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Bo Karlsson

Bo Karlsson, Forskare

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492981
Rum: A261 - Luleå»
Hans Lundberg

Hans Lundberg, Universitetsadjunkt

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492038
Rum: A265 - Luleå»