Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Företagsanalys

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, R0007N
Kursen behandlar metoder för analys och värdering av företag. Företagets finansiella information analyseras utifrån ett helhetsperspektiv.

Kursen inleds med upprättande och analys av såväl nyckeltals- som kassaflödesanalyser. Därefter behandlas avkastningsrelaterade modeller för värdering av privata och publika företag. Avslutningsvis studeras företagets finansiella mål med utgångspunkt från några ekonomiska sambandsmodeller.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Bo Karlsson

Bo Karlsson, Universitetslektor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492981
Rum: A261 - Luleå»