Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Företagsanalys 7,5 högskolepoäng

Corporate Analysis
Grundnivå, R0007N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Företagsekonomi 1-30 hp innefattande kurserna O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet, M0015N Marknadsföring, grundkurs, R0008N Inledande extern redovisning samt R0009N Modeller för intern styrning eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska efter avslutad kurs kunna
- utföra fördjupade analyser av ett företags strategiska och finansiella information
- tillämpa metoder för värdering av företag
- upprätta en kassaflödesanalys

Kursinnehåll
Utifrån ett helhetsperspektiv skall ett företags information analyseras. Kursen introducerar studenten i företagsanalys och vilka hjälpmedel som behövs för det. De värderingsmodeller som finns för värdering av företag belyses, prövas och diskuteras.

Genomförande
Undervisningen består av introducerande föreläsningar och eventuella gästföreläsningar med personer från näringslivet.

Examination
I kursen examineras förmågan att kunna utföra fördjupade analyser av ett företags strategiska och finansiella information. Kursen innefattar en skriftlig tentamen och en obligatorisk inlämningsuppgift.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen R0007N motsvarar kursen IEF328.

Examinator
Bo Karlsson

Övergångsbestämmelser
Kursen R0007N motsvarar kursen IEF328

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Pär Falkman, Marie Lumsden, Jan Marton, Stefan Pauli. Kassaflödesanalys – en introduktion med övningar och lösningar. Studentlitteratur ISBN 978-91-44-09556-1
Sven Erik Johansson och Mikael Runsten Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Studentlitteratur, senaste upplagan.
Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH08
0003TentamenU G VG *6.00ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenksap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-08-23