Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ingenjörsvetenskap och rymdteknik 7,5 högskolepoäng

Engineering science and space technology
Grundnivå, R0007R
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska tillägna sig kunskap om: I) Civilingenjörsprogrammet i rymdteknik vid Luleå tekniska universitet och kommande arbetsliv, samt II) nyttiga verktyg för de fortsatta ingenjörsstudierna. Detta görs genom två block omfattande: I) Rymdteknik -
ämnets roll i dagens moderna tekniska samhälle. Relationen mellan rymdteknik och ingenjörsvetenskapen inom såväl näringsliv som akademi. Kursen introducerar kunskaper om jämställdhet, arbetsmarknad och arbetsliv. II) Programmering i Matlab. 

Efter genomgången kurs ska studenten: 

  • ha insikt i området rymdteknik, särskilt i relation till andra ingenjörsdiscipliner och ingenjörsvetenskapen i allmänhet 
  • kunna lösa enklare tekniska problem med typiska ingenjörsverktyg 
  • kunna skriva tekniska rapporter enligt givna instruktioner 
  • kunna planera, genomföra och presentera slutresultat i enklare teknikprojekt 
  • ha insikt i hur organisera, planera och genomföra sina egna studier på både kort och lång sikt för en framgångsrik karriär inom ämnesområdet rymdteknik  ha insikt i rymdverksamheten vid Rymdcampus i Kiruna, och i Kiruna överlag.
  • ha insikt i nationella- och internationella forskningsfrågor.
  • ha insikt i svensk och internationell rymdindustri.

Kursinnehåll

Rymdteknik; historik, dess roll i dagens tekniksamhälle nationellt som internationellt. Arbetsliv, arbetsmarknad, jämställdhet. Ingenjörsvetenskap. Ingenjörens roll inom forskning och företag; problemlösning, ingenjörsverktyg. Projektarbete. Forskningsinformation/träff med forskagrupper vid Institutionen för system- och rymdteknik (SRT). Träff med rymdindustrin.


Genomförande

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer, och besök på företag och institutioner inom LTU.


Examination

Examinationen sker kontinuerligt genom hela kursen i form av både teoretiska och praktiska uppgifter utförda såväl enskilt som i grupp. Examinationssätten varieras och väljs bland de vanligaste förekommande inom utbildningen för civilingenjörer: exempelvis genom skriftlig tentamen, laborationer och projektuppgift. Slutbetyget bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen.


Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med M0009T, D0015E eller F0051T.

Examinator
Lars-Göran Westerberg

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
”Introduktion till Matlab (kompendium)” av Erik Olsson & Lars-Göran Westerberg. Kompendiet finns på lärplattformen.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Muntlig presentationU G#1.50ObligatoriskH13
0004ProjektuppgiftU G#3.00ObligatoriskH13
0005Skriftlig tentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15