Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Inledande extern redovisning

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, R0008N
Kursen behandlar hur övergripande principer, lagar och normer inom redovisningsområdet tillämpas på praktiska redovisningsproblem.

En väsentlig del av kursen ägnas åt praktiskt inriktad redovisning av vanligt förekommande affärstransaktioner och övningar att upprätta resultat- och balansrapport. Under kursen belyses värderingsfrågor vid redovisning av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar samt skulder. I anslutning till övningar att upprätta bokslut diskuteras de resultatregleringsmöjligheter som finns inom ramen för civil- och skatterättsliga regler.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Amanda Curry, Universitetslektor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491084