Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Modeller för intern styrning

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, R0009N
Kursen behandlar olika metoder och modeller för företagets lönsamhetsplanering. Centrala inslag är kostnadsfördelning och investeringskalkylering på olika nivåer.

Vi studerar hur vi kan ta hjälp av tekniker för att kunna bedöma en investering på olika nivåer och då via olika metoder för investeringsbedömning.
Budgetavsnittet tar upp problemställningar kring metoder för att upprätta budget och att analysera avvikelser mellan budget och utfall. Intern­redo­visningen behandlar modeller för hur företagets lönsamhet utvecklas samt för hur uppfölj­ning mot budget ske via tillämpning av teorin kring standardkostnader och s.k. avvikelseanalys.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Bo Karlsson

Bo Karlsson, Universitetslektor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492981