Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Redovisning och revision

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, R0022N
Kursen behandlar redovisning och revision. En stor del av kursen går ut på att ta fram en komplett årsredovisning. Vidare behandlas syftet med revision och revisorns roll
Kursen innefattar två delområden; redovisning och revision. I den första delen av kursen upprättar studenterna en årsredovisning enligt gällande lagar, praxis och rekommendationer. Årsredovisningen består av ett antal olika delrapporter som t ex förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och tilläggsupplysningar. Vid framtagandet av dessa delrapporter och den slutliga årsredovisningen görs en mängd olika ställningstaganden och bedömningar kring olika typer av värderingsfrågor. I den senare delen av kursen diskuteras och revisorsrollen och olika typer av förväntningar på revisorn samt syftet med revision belyses.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Monika Kurkkio

Monika Kurkkio, Universitetslektor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491865
Rum: A264 - Luleå»