Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Programledare i radio 7,5 Högskolepoäng

Broadcaster in radio
Grundnivå, R0023F
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Höst 2016 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Självständigt arbete 1 V0010F eller motsvarande


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att hjälpa studenten att utveckla sin programledarpersonlighet i radio.Efter kursen har studenten:
  • kunskap att självständigt diskutera och förhålla sig till de skilda förhållningssätt som krävs av programledare inom olika radiokanaler och radioformat
  • förmåga att i rollen som programledare, utan handledare, planera och genomföra kvalitativa radiosändningar
  • förmåga att anpassa och variera sina uttrycksmedel med avseende på programform och målgrupp
  • Självständigt och på journalistisk grund kunna genomföra en intervju med hög teknisk kvalitet 

Kursinnehåll
Kursen innehåller presentation och analys av programledarstilar, berättartekniker och uttrycksanalys, baserat på kroppsspråk och röst. Eget arbete med sin egen programledarstil. Analys av sin egen programledarstil.  Arbete med att utveckla röst och språk, kroppsspråk och fantasi. Avancerade övningar i intervju- och samtalsteknik/ metodik

Genomförande
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier där studenter och lärare tillsammans problematiserar rollen som programledare i radio. Exempel på olika arbetsmetoder presenteras och diskuteras. Studenten övar också kontinuerligt på kroppsspråk, presentationsteknik och röstteknik. I kursen ingår radiosändningar. Övningar och produktioner analyseras och den studerande får möjlighet att utveckla och förbättra sina kunskaper.

Examination
Examination sker muntligt och skriftligt. Kursen examineras genom seminarier, skriftlig tentamen, praktiska och teoretiska inlämningsuppgifter, samt redovisning av analyser av radioprogram/programledarstilar och övningar

Examinator
Kjell-Peder Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Erba, Augustin: Så blir du en bättre journalist (och gladare) : handfasta råd om kreativitet, karriär och kärlek på jobbet

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examinering7.5U G#

Kursplanen fastställd
av Oskar Gedda 2010-02-19

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-06-20