Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Internationell redovisning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, R0024N
Kursen fokuserar på noterade bolag och behandlar olika värderingsproblem vid tillämpning av IFRS-regelverket. Den teoretiska föreställningsramen och dess kvalitativa egenskaper, mått och principer behandlas också.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2016