Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Industriell automation 7,5 högskolepoäng

Industrial automation
Avancerad nivå, R7008E
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Reglerteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Automatiseringsteknik

Behörighet

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper inom ämnesområdena reglerteknik (motsvarande en av kurserna R0001E Grundläggande reglerteknik, R0002E Modellbygge och reglering, R0004E Modellering och reglering eller R0005E Mät- och reglerteknik), grundläggande elektronik (E0003E Elkretsteori eller E0013E Grundkurs i elektroteknik), matematik (M0018M Linjär analys) och programmering (D0009E Introduktion till programmering, D0010E Objektorienterad programmering och design). Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Välj sensorer och ställdon för att utforma lösningar för industriella automationsproblem
  • Analysera verkliga problem ur ett industriellt automatiseringsperspektiv, förstå vad som är effektivt, vad som inte är, bedöma utifrån ett tekniskt och kostnadsorienterat tänkande
  • Identifiera och välj rätt sensor- och ställdonsutrustning för att utforma och integrera industriella automatiseringsuppgifter
  • Integrera och syntetisera en klassisk reläbaserad industriell automatisering
  • Integrera, syntetisera och programmera en PLC-baserad industriell automatisering
  • Designa en PCB-baserad industriell automatisering
  • Analysera, integrera och kombinera elektro-pneumatisk-hydraulisk automatisering med relä- eller PLC-baserad industriell automatisering
  • Välj och utnyttja industriella nätverk för industriella nätverk
  • Ställ in PID-regulatorer för processindustriella tillämpningar 

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett antal centrala begrepp inom Industriell Automation, såsom: grundläggande automationselement, hårdvarukomponenter för automatisering och processtyrning, latch-principen, Industriell Automations-syntes, logikdesign för automation, elektro-pneumatisk automation, industriella nätverk, grundläggande programmering i industriella PLC- och PID-system.

 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, lektioner  med problemdemonstrationer samt laborationer.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Obligatoriska laborationer  (differentierade betyg) med skriftliga rapporter och skriftlig tentamen med differentierade betyg.

Examinator
George Nikolakopoulos

Litteratur. Gäller från Vår 2023 Lp 3
Ingen obligatorisk kursbok krävs. Föreläsningsbilder tillhandahållas

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003LaborationU G#3.00ObligatoriskV18
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Johan Carlson 2013-02-07

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2022-02-14