Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Industriell automation 7,5 högskolepoäng

Industrial automation
Avancerad nivå, R7008E
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Johan Carlson 2013-02-07

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-01-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Reglerteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Automatiseringsteknik

Behörighet

Kursen förutsätter kunskap inom ämnesområdena reglerteknik (R0003E), grundläggande elektronik (E0013E), matematik (M0018M) och programmering (D0009E, D0010E) .


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Industriell Automation är ett tvärvetenskapligt ämne som kräver kunskap och kompetens från olika tekniska områden, såsom elektronik, kemi, mekanik kommunikationsteknik, process-och programvaruteknik. Idag har  tillämpningen av Industriell Automation förvandlats till allestädes närvarande infrastruktur som automatiserar och förbättrar människors liv i alla vardagliga aktiviteter. Karakteristiska resultat är industriella automationssystem inom bilindustrin, inom flyget, i marin industri, hälsovård, tåg, elkraft, massa och papper, och många andra tillämpningar och därigenom har samhället blivit så beroende av automatisering att det är svårt att föreställa sig hur livet skulle se ut utan denna teknik.

Kursen har utformats för både studenter och doktorander. Målet är att ge en överblick och grundläggande kunskaper inom området industriell automation, samtidigt som man uppnår den nödvändiga kunskapsnivån för ytterligare specialisering inom avancerade koncept för industriell automation. För att uppnå detta mål kommer föreläsningar att kombineras med experimentella tester och problem kommer att presenteras som behöver en teknisk helhetsstrategi.

Efter genomgången kurs skall studenterna ha kunskap om och förståelse för:

  • latch-principen och hur man designar logiska automationsdiagram
  • Syntetisera automationssystem genom att kombinera sensorer, ställdon och reläer
  • Grundläggande kunskaper i PLC-programmering
  • Experimentell bakgrund för verkliga test

I slutet av kursen ska studenten genom att tillämpa de metoder och principer som presenteras i kursen kunna:

  • Förstå och följa industriella automationssystem
  • Designa industriella automationssystem
  • Implementera industriella automationssystem (lågspänning)

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett antal centrala begrepp inom Industriell Automation, såsom: grundläggande automationselement, hårdvarukomponenter för automatisering och processtyrning, latch-principen, Industriell Automations-syntes, logikdesign för automation, elektro-pneumatisk automation, industriella nätverk, grundläggande programmering i industriella PLC- och PID-system.

 


Genomförande
Föreläsningar, lektioner  med problemdemonstrationer samt laborationer.


Examination
Obligatoriska laborationer  (differentierade betyg) med skriftliga rapporter och skriftlig tentamen med differentierade betyg.


Examinator
George Nikolakopoulos

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
In 2013 there will be no basic course book only Presentation Slides.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH13
0003LaborationU G#3.00ObligatoriskV18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.