Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Robotik 7,5 högskolepoäng

Robotics
Avancerad nivå, R7010E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Reglerteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Automatiseringsteknik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Kunskaper inom reglerteknik, särskilt modellering, frekvenssvar, state-space, state feedback, och design av reglersystem. Kunskaper i programmering med Matlab, LabView och grundkunskaper i elektronik är en bra bas. Dessa förkunskaper motsvarar kurserna R7003E - Reglerteknik, R7014E - Avancerade reglersystem och E7012E - Mekatronik. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenterna skall efter kursen ska kunna förstå, designa och programmera grundläggande funktioner för beröringsfri mätning och reglering av robotar. Efter kursen ska studenten kunna:
 • visa kunskaper om metoder för modellering och reglering av mobila robotar
 • visa förmåga att designa och implementera algoritmer för vägplanering av mobila robotar
 • visa kunskap om kinematik och dynamik för robotarmar och manipulatorer
 • visa förmåga att använda bildbehandlingstekniker för att  feature extraction och visuell styrning
 • visa kunskap om olika robot plattformar och deras funktion
 • visa förmåga att programmera funktioner för visuella sensorer och reglering av flera olika typer av robotplattformar samt att både muntligt och i skrift redogöra för detta arbete

Kursinnehåll
Kursinnehållet är följande:
 • Representation av position och orientering
 • Tid och rörelse för Robotar
 • Mobila robotar
 • Navigation
 • Lokalisering
 • Framåt och invers kinematik för robotarmar
 • Bildbehandling
 • Extraktion av egenskaper från bilder
 • Visionbaserad styrning

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer och delprojekt. Laborationer och projektuppgifter utförs i grupper om högst 2-4 studenter och avslutas med en skriftlig rapport.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examinationen baseras på demonstration och rapportering av slutprojektet och korrekt genomförande av obligatoriska laborationer. Laborationer examineras utifrån rapporter och demonstrationer. Det slutliga projektet examineras utifrån en rapport som ska innehålla metoderna som använts, kodutvecklingen, den elektriska och mekaniska designen och de erhållna resultaten och en slutlig demonstration. Kursbetyget blir medelvärdet av betygen på projekt och laborationer. 
.


Examinator
George Nikolakopoulos

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
Robotics, Vision and Control, Peter Corke, Springer, 2013

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003ProjektG U 3 4 54.50ObligatoriskH19
0004LaborationG U 3 4 53.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17