Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Redovisningsteori

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, R7013N
Kursen ger studenterna insikter om redovisningens syfte, postulat och struktur samt en förmåga att tillämpa regler inom redovisning i praktiska situationer.

Redovisningens utveckling över tiden presenteras som grund för att diskutera dess syften med inriktning på företagets externa och interna informationsanvändare. Ett viktigt inslag är att koppla utvecklingen till olika teoribildningar som växt fram inom externredovisning. Vidare studeras redovisningens struktur samt problem som berör mätning av periodresultat och värdering av tillgångar och skulder. Förmågan att tillämpa teori, praxis och regler inom redovisningsområden utgör ett samlande avsnitt. Speciella redovisningsproblem ligger till grund för gruppdiskussioner och olika sätt att lösa problemen åskådliggörs.

Möjligheten att ansöka om examensarbete inom området finns. Kontakta studievägledare för mer information om ansökningsförfarande samt behörigheter.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Monika Kurkkio

Monika Kurkkio, Biträdande professor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491865