Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Värdeskapande ekonomi- och verksamhetsstyrning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, R7014N
Kursen behandlar aktuell utveckling inom ekonomi- och verksamhetsstyrning med inriktning på styrmodeller och verktyg för värdeskapande. Studenterna arbetar i grupp och under handledning med teoretiska och praktiskt inriktade uppgifter.

Kursen inriktas på traditionella områden såsom prissättning, kostnadsstyrning och prestationsmätning, samt mer sentida utvecklingsområden såsom kundinriktad ekonomistyrning, intäktsstyrning, integrerade prestationsledningssystem, samt kvalitetsorienterad och hållbarhetsrelaterad styrning. Därutöver behandlas ekonomistyrarens strategiska roll i företag och organisationer.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anders Hersinger

Anders Hersinger, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491095