Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dynamiska system 7,5 högskolepoäng

Dynamic Systems
Avancerad nivå, R7016E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Reglerteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Automatiseringsteknik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i fysik, specifikt mekanik, elektriska kretsar och termodynamik. Kunskaper i matematik som inkluderar linjär algebra, differentialekvationer, differensekvationer och Laplacetransformen. Dessa förkunskaper motsvarar F0004T Fysik 1, M0031M Linjär algebra och differentialekvationer, samt en av M0018M Linjär analys, R0001E Grundläggande reglerteknik eller R0002E modellbygge och reglering. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • Ställa upp dynamiska modeller baserade på fysikaliska principer för enkla mekaniska, elektriska och termiska system samt flödessystem
 • Ställa upp dynamiska modeller för andra typer av system, såsom kemiska, biologiska, ekonomiska, sociologiska, givet en beskrivning av mekanismerna i systemet.
 • Analysera dynamiska system med avseende på egenskaper såsom jämvikt, stabilitet, oscillationer och kaotiskt beteende
 • Implementera simuleringsmodeller av olika typer av dynamiska system såsom ordinära och partiella differentialekvationer, tidsdiskreta system och differentialalgebraiska system 

Kursinnehåll
 • Dynamiska modeller för elektriska kretsar, mekanisk translation och rotation samt värme- och vätskeflödessystem.
 • Några exempel på modeller för kemiska, biologiska, ekonomiska och sociologiska system samt populationssystem. 
 • Fasporträtt av dynamiska system
 • Stabilitetsanalys: Jämvikt, introduktion till Lyapunov-stabilitet, cirkelkriteriet
 • Oscillationsanalys: Poincare-avbildningar, beskrivande funktion
 • Introduktion till kaotiskt beteende
 • Simulering av dynamiska system: Numerisk lösning av differentialekvationer och differential-algebraiska system. Steglängd och styvhet 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar och gruppövningar om modellering och analys av dynamiska system. Laborationer på implementering och simulering av dynamiska system i programvara. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen består av skriftlig tentamen med differentierade betyg samt skriftlig och muntlig rapportering av laborationer.

  

Examinator
Andreas Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Titel: Modeling and indentification of dynamic systems
Författare: L. Ljung; T. Glad
Förlag: Studentlitteratur, (2016)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskH20
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16