Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rymdfarkostens delsystem 7,5 högskolepoäng

Spacecraft Subsystems
Avancerad nivå, R7019R
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

R7004R Rymdfarkosters fysiska omgivning, R7015R Dynamik för rymdfärder: Bandynamik, R7016R Dynamik för rymdfärder: Attityddynamik, R7018R Omborddatorer för rymdfarkoster.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall tillägna sig förståelse för viktiga delsystem för rymdfarkoster.
Studenten skall känna till tekniska lösningar för rymdfarkostens delsystem.

Studenten skall kunna designa och analysera delsystemet mekanisk struktur, designa och analysera det termiska delsystemet, kunna använda mjukvaruverktyg för termisk analys på en grundläggande nivå.

Studenten skall ha sådan kunskap om delsystemen att lämplig konfiguration för givna nyttolaster på en rymdfarkost kan väljas . Studenten skall visa förmåga att identifiera ett delsystem eller en del av ett delsystem där studenten har behov av ytterligare kunskap. Detta visas genom att studenten föreslår och genomför ett mindre arbete för att utveckla sin kompetens inom det identifierade området.


Kursinnehåll

Satellitens delsystem såsom strukturer och mekanismer, termisk kontroll, kraftförsörjning, attityd- och bankontroll, framdrivningssystem. Redundans. Tillförlitlighet. Standarder.


Genomförande
Lektioner och laborationer. I kursen kan ingå obligatoriska moment. Gästlärare från rymdindustrin.

Examination

Tentamen och projektarbete.


Övrigt

Avancerad nivå. Kursen är förkunskap till kurserna R7020R Rymdfarkostdesign och P7012R Projektkurs: Rymdfarkostdesign. Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med R7008R.


Examinator
Thomas Kuhn

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Berlin, P., “Satellite Platform Desing”, 6th ed., Department of Computer Science Electrical and Space Engineering, Luleå University of Technology, Kiruna, Sweden

Supplementär kurslitteratur:
Fortescue, P., Swinerd G., Stark J., “Spacecraft Systems Engineering”, 4th Ed., Wiley, 2011
ISBN 978-0-470-75012-4
ISBN 978-1-119-97100-9 (eBook), available in ltu library

MacDonald, M., Badescu, V., The International Handbook of Space Technology, Springer Praxis Books, 2014.
ISBN: 978-3-642-41101-4 (eBook) , available in ltu library

Wertz, J.R., Everett, D.F., Puschell, J.J., “Space Mission Engineering: The New SMAD”, Microcosm Press, 2011.
ISBN 978-1-881-883-15-9 (pb)
ISBN 978-1-881-883-16-6 (hb)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH12
0002ProjektarbeteU G#2.50ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-01-11