Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rymdkommunikation 7,5 högskolepoäng

Space Communication
Avancerad nivå, R7021R
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Flervariabelanalys (M0055M), Elkretsteori (E0003E), Elektronik (E0007E), eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att ge studenten en förståelse för analoga och digitala kommunikationssystem. Vidare ska kursen ge en inblick i de speciella krav som gäller för satellitkommunikation. Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

 1. Ge en översikt över de former av kommunikationssystem som används för vetenskapliga satelliter och rymdfarkoster, kommunikationssatelliter och sändningssatelliter samt för TT&C för rymdfarkoster;
 2. Identifiera teknologier och krav på de olika delarna av vart och ett av systemen ovan;
 3. Utföra en analys av ett kommunikationssystem eller delar av ett kommunikationssystem för att bestämma prestandaegenskaper såsom signal-brus förhållande, bitfelsfrekvensen, kapaciteten, länkutnyttjande och länkbudget;
 4. Beskriva, utföra beräkningar och mätningar på ett antal olika tekniker för signalöverföring: beskrivning av signaler i frekvensdomänen, kanaldelning, modulation och de-modulation;
 5. Beskriva principerna för multipelaccess till kommunkationssatelliter och till kapacitetstilldelning;
 6. Beskriva ett antal metoder för felkorrigering;
 7. I samarbete med kollegor utföra praktiska projekt och mätningar, samt skriva tekniska rapporter på engelska.

Kursinnehåll
Kursinnehåll:
 1. En översikt över kommunikationssystem för satelliter och rymdfarkoster;
 2. Omvandlingen av signaler och data till former som är lämpliga för överföring över trådar, optiska fibrer, vågguider och radiolänkar;
 3. En introduktion till informationsteori och kapacitet
 4. Frekvenstransponering, analog och digital modulation, teori och system.
 5. Brus, bruskällor, brusfaktor, brustemperatur, systemvärden och bitfelshastighet.
 6. Antenner och antennarrayer, polardiagram och förstärkning.
 7. Länkbudgetar

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen utgörs av en kombination av lärarledda lektioner, laborationer samt enskilda övningar och tekniska rapporter. Studenten skall också skriva två artiklar på något av de ämnesområden som finns angivna i kursplanen men som inte presenteras på lektioner.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För att erhålla betyg på kursen skall studenten ha deltagit på alla obligatoriska moment, ha godkända rapporter på alla obligatoriska moment och inlämningsuppgifter samt erhållit minst betyget 3 på skriftlig tentamen.

Övrigt
Avancerad nivå. 

Övergångsbestämmelser
Kursen R7021R Rymdkommunikation kan inte ingå i examen tillsammans med kursen E7002R Telekommunikationsteknik

Examinator
Jaap van de Beek

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Dennis Roddy: Satellite Communications, Fourth Edition
McGraw-Hill Education
2006
ISBN: 9780071462983

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationerU G#3.00ObligatoriskH14
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16