Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till satellitteknik 7,5 Högskolepoäng

Introduction to satellite technology
Avancerad nivå, R7022R
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande fysik och matematikkurser på akademisk nivå


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge en introduktion till  satellitteknik.  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:
  •     förstå sattelitens och rymdfarkosters delsystem och deras förhållande till varandra och till kraven för rymduppdraget
  •     kunna redogöra djupare för minst ett utvalt rymdprojekt.  
  •     visa förmåga att jämföra olika missioner och kunna analysera hur nyttolasten och missionens mål påverkat plattformsdesignen

Kursinnehåll
Satellitens delsystem. Banor och banelement.  Avändningsområden och nyttolast för satelliter och andra rymdfarkoster.

Genomförande
Lektioner och laborationer. I kursen kan ingå obligatoriska moment.

Examination
Tentamen och projektarbete.

Examinator
Anita Enmark

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
Ej bestämd

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.0G U 3 4 5
0002Projektarbete2.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15