KURSPLAN

Rymdfarkostens system 7,5 högskolepoäng

Spacecraft Systems
Avancerad nivå, R7028R
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Sökande skall ha kompetens som motsvarar en kandidat- eller ingenjörsexamen om minst 180 hp inom rymdteknik, flygteknik, mekatronik, rymdfysik, fysik, elektronik, elektroteknik, datateknik, mekanik eller till dessa näraliggande områden. Kurser på högskolenivå inom elektronik eller mekanik, samt minst 22,5 hp i matematik krävs. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall tillägna sig kunskap om rymdfarkostens system, rymdteknik och rymdmissioner.

Kursinnehåll

Rymdsystemsarkitektur. Mark-, lanserings- och rymdsegment.

Utveckling av rymdmission och dess operativa faser.

Bangeometri: banparametrar, typer av banor, täckning, synlighet, markspår.

Huvudkategorier av rymdmissioner (jordobservationer, telekommunikation, navigering, vetenskap och undersökning) och deras krav.

Val av nyttolast och dess parametrar för rymdmissioner, rymdfartygskrav.

Introduktion till rymdfarkostkonstruktion och delsystem: energisystem, värmekontrollsystem, ban- och attitydkontrolsystem, kommando och ombord datahantering, kommunikation, struktur och konfiguration.

Massbudget, kraftbudget, länkbudget.

Lanseringssystem och marktester.

Små satellitsystem design.

Utvecklings- och hanteringsmetoder för rymdsystem. 


Genomförande
Föreläsningar, projektarbete och ett laborativt arbete.

Examination
Examination sker  genom hemuppgifter och tentamen. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. 
Alternativa metoder för examination kan användas.

Examinator
Thomas Kuhn

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wertz, J.R., Everett, D.F., Puschell, J.J., “Space Mission Engineering: The New SMAD”, Microcosm Press, 2011.
ISBN 978-1-881-883-15-9 (pb)
ISBN 978-1-881-883-16-6 (hb)

MacDonald, M., Badescu, V., The International Handbook of Space Technology, Springer Praxis Books, 2014.
ISBN: 978-3-642-41101-4 (eBook) , available in ltu library

Peter Fortescue, Graham Swinerd, John Stark, Spacecraft Systems Engineering, 4th edition, Wiley, 2011
ISBN 978-0-470-75012-4
ISBN 978-1-119-97100-9 (eBook), available in the library

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftU G#3.50ObligatoriskH19
0002TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.